#شطرنجی Instagram Photos & Videos

See related and similar tags

3 hours ago

برگه شطرنجی دارای ۱۰ عدد 2000 تومان #شطرنجی #ورق_شطرنجی #خرازی_مهرناز #فروشگاه_مهرناز #لوازم_تحریر #شاهرود

50
11 hours ago

نتایج مسابقه هفتگی جمعه مورخ 98/06/01 باشرکت هشت بازیکن به شرح زیراست: 🏆جدول گروه D 🥇🥈🥉 نفراول:آرشیداانتخابیان برنده کارت150امتیازی🥇🌺 نفردوم:پارسامحمودی برنده کارت 120امتیازی🥈🌺 نفرسوم:باران عرفانیان برنده کارت100امتیازی🥉🌺 نفرچهارم:پارساپورحسین برنده کارت70امتیازی🌺 http://www.kanoonchess.com @kanoon_chess http://instagram.com/kanoon_chess #شطرنج_باز #مسابقه #مسابقه_شطرنج #آموزش_شطرنج #كانون_شطرنج #شطرنج_كانون #chess #kanoon_chessشطرنج #تاکتیک_شطرنج #آلزایمر #شطرنج_بازان #قهرمان #قهرمانی #شطرنج_آموز #شطرنج_سه_نفره #دوشاه #خانه_شطرنج #فدراسیون_شطرنج #انگیزه_پیشرفت #انگیزه #پیشرفت #تمرکز #دقت #اعتمادبه نفس #تمرکز_دقت_اعتمادبه نفس #شطرنجی #استادبزرگ_شطرنج #قهرمان_شطرنج #قهرمانان_شطرنج #استاد_سیامک_پیرملکی

300
11 hours ago

نتایج مسابقه هفتگی جمعه مورخ 98/06/01 باشرکت هفت بازیکن به شرح زیراست: 🏆جدول گروه C 🥇🥈🥉 نفراول:مهدی پیل زوربرنده کارت150امتیازی🥇🌺 نفردوم:امیرحسین مهرخوان برنده کارت120امتیازی🥈🌺 نفرسوم:الیاس عباسی برنده کارت100امتیازی🥉🌺 نفرچهارم:آتیلاتسلیم برنده کارت70امتیازی🌺 http://www.kanoonchess.com @kanoon_chess http://instagram.com/kanoon_chess #شطرنج_باز #مسابقه #مسابقه_شطرنج #آموزش_شطرنج #كانون_شطرنج #شطرنج_كانون #chess #kanoon_chessشطرنج #تاکتیک_شطرنج #آلزایمر #شطرنج_بازان #قهرمان #قهرمانی #شطرنج_آموز #شطرنج_سه_نفره #دوشاه #خانه_شطرنج #فدراسیون_شطرنج #انگیزه_پیشرفت #انگیزه #پیشرفت #تمرکز #دقت #اعتمادبه نفس #تمرکز_دقت_اعتمادبه نفس #شطرنجی #استادبزرگ_شطرنج #قهرمان_شطرنج #قهرمانان_شطرنج #استاد_سیامک_پیرملکی

240
11 hours ago

نتایج مسابقه هفتگی جمعه مورخ 98/06/01 باشرکت هفت بازیکن به شرح زیراست: 🏆جدول گروه B 🥇🥈🥉 نفراول:کوروش مهدی پور برنده کارت 150امتیازی🥇🌺 نفردوم:محمدرضاپیل زور برنده کارت 120امتیازی🥈🌺 نفرسوم:محمدحسین رحمانی برنده کارت100امتیازی🥉🌺 نفرچهارم:محمدامین محروقی برنده کارت70امتیازی🌺 http://www.kanoonchess.com @kanoon_chess http://instagram.com/kanoon_chess #شطرنج_باز #مسابقه #مسابقه_شطرنج #آموزش_شطرنج #كانون_شطرنج #شطرنج_كانون #chess #kanoon_chessشطرنج #تاکتیک_شطرنج #آلزایمر #شطرنج_بازان #قهرمان #قهرمانی #شطرنج_آموز #شطرنج_سه_نفره #دوشاه #خانه_شطرنج #فدراسیون_شطرنج #انگیزه_پیشرفت #انگیزه #پیشرفت #تمرکز #دقت #اعتمادبه نفس #تمرکز_دقت_اعتمادبه نفس #شطرنجی #استادبزرگ_شطرنج #قهرمان_شطرنج #قهرمانان_شطرنج #استاد_سیامک_پیرملکی

340
11 hours ago

نتایج مسابقه هفتگی جمعه مورخ 98/06/01 باشرکت پانزده بازیکن به شرح زیراست: 🏆جدول گروه آزاد 🥇🥈🥉 نفراول:کوروش خسروی برنده کارت250امتیازی🥇🌺 نفردوم:امیرعلی رادفربرنده کارت 200 امتیازی🥈🌺 نفرسوم:دانیال جعفری نژاد برنده کارت150امتیازی🥉🌺 نفرچهارم:شایان ذبیحیان برنده کارت 100امتیازی🌺 نفرپنجم:امیرحسین عامری برنده کارت 70امتیازی🌺 http://www.kanoonchess.com @kanoon_chess http://instagram.com/kanoon_chess #شطرنج_باز #مسابقه #مسابقه_شطرنج #آموزش_شطرنج #كانون_شطرنج #شطرنج_كانون #chess #kanoon_chessشطرنج #تاکتیک_شطرنج #آلزایمر #شطرنج_بازان #قهرمان #قهرمانی #شطرنج_آموز #شطرنج_سه_نفره #دوشاه #خانه_شطرنج #فدراسیون_شطرنج #انگیزه_پیشرفت #انگیزه #پیشرفت #تمرکز #دقت #اعتمادبه نفس #تمرکز_دقت_اعتمادبه نفس #شطرنجی #استادبزرگ_شطرنج #قهرمان_شطرنج #قهرمانان_شطرنج #استاد_سیامک_پیرملکی

240
11 hours ago

نتایج مسابقه هفتگی پنجشنبه مورخ 98/05/31 باشرکت شش بازیکن به شرح زیراست: 🏆جدول گروه A2 🥇🥈🥉 نفراول:سبحان حسینی برنده کارت100امتیازی🥇🌺 نفردوم:سامان امیری برنده کارت 70امتیازی🥈🌺 نفرسوم:طاهازیارتی برنده کارت 50امتیازی 🥉🌺 http://www.kanoonchess.com @kanoon_chess http://instagram.com/kanoon_chess #شطرنج_باز #مسابقه #مسابقه_شطرنج #آموزش_شطرنج #كانون_شطرنج #شطرنج_كانون #chess #kanoon_chessشطرنج #تاکتیک_شطرنج #آلزایمر #شطرنج_بازان #قهرمان #قهرمانی #شطرنج_آموز #شطرنج_سه_نفره #دوشاه #خانه_شطرنج #فدراسیون_شطرنج #انگیزه_پیشرفت #انگیزه #پیشرفت #تمرکز #دقت #اعتمادبه نفس #تمرکز_دقت_اعتمادبه نفس #شطرنجی #استادبزرگ_شطرنج #قهرمان_شطرنج #قهرمانان_شطرنج #استاد_سیامک_پیرملکی

231
11 hours ago

نتایج مسابقه هفتگی پنجشنبه مورخ 98/05/31 باشرکت چهارده بازیکن به شرح زیراست: 🏆جدول گروه A1 🥇🥈🥉 نفراول:سجادحسینی برنده کارت250امتیازی🥇🌺 نفردوم:امیرحسین عامری برنده کارت 200امتیازی🥈🌺 نفرسوم:آقای امیری برنده کارت 150امتیازی 🥉🌺 نفرچهارم:علیرضاحسن زاده برنده کارت 100امتیازی 🌺 نفرپنجم:آقای علیزاده برنده کارت 70امتیازی 🌺 http://www.kanoonchess.com @kanoon_chess http://instagram.com/kanoon_chess #شطرنج_باز #مسابقه #مسابقه_شطرنج #آموزش_شطرنج #كانون_شطرنج #شطرنج_كانون #chess #kanoon_chessشطرنج #تاکتیک_شطرنج #آلزایمر #شطرنج_بازان #قهرمان #قهرمانی #شطرنج_آموز #شطرنج_سه_نفره #دوشاه #خانه_شطرنج #فدراسیون_شطرنج #انگیزه_پیشرفت #انگیزه #پیشرفت #تمرکز #دقت #اعتمادبه نفس #تمرکز_دقت_اعتمادبه نفس #شطرنجی #استادبزرگ_شطرنج #قهرمان_شطرنج #قهرمانان_شطرنج #استاد_سیامک_پیرملکی

280
Yesterday

جورابای دخترونه و پسرونه جون میده واسه ست کردن😀😄 (این شطرنجیا موجوده ) . . سایز ساق کوتاه متوسط قیمت ۲۴/۰۰۰ تومان ارسال فوری به کل کشور سفارش دایرکت . . بقیه کارارو توی سایت و پیج ببینید . . @rangi_centercom @rangi_centercom @rangi_centercom #siah #shatranji #شطرنجی #سیاه #سفیدپوشان #سیاهسفید #black_white #jurab

500
Yesterday

ست خواهر و برادری رنگ : کاربنی و سفید خیلی متشکرم عزیزم @mahan_mahor_

983
2 days ago

جوراب نیم ساق شطرنجی😍 که تازگیام طرفدار پیدا کرده😉 مناسب دخترا و پسرا🙈 قیمت:۲۴۰۰۰تومان ارسال به سراسر کشور🚚 ارسال بالای ۵ جفت رایگان🎁 #شطرنجی #جوراب #جوراب_محمدزارع #محمدزارع #نیمساق #نیم_ساق #جوراب_شطرنجی #رنگی_سنتر

863
2 days ago

قاب آینه ی سفارش شده از استان زیبای اصفهان😇🖼 . طرح: خشتی ۲رنگ ابعاد : ۴۰*۶۰ . ✅قابل سفارش در ابعاد و رنگهای دلخواه . ✅امکان ارسال به سراسر کشور . #معرق_کاشی #نقاشی_موزاییک #کاشی_شکسته #کاشی #قاب_آینه #آینه #تهران #تزئینات #دکور #نقاشی #صنایع_دستی #هنر #شطرنجی #آینه_تزیینی #کلاس_هنری #خلاقیت #قاب_کاشی #سنتی #آموزش_کاشی_معرق #موزاییک #mosaicpainting #mosaic #mosaicart #tile #mirror #mozaic #art #artwork #handmade #painting

8629
2 days ago

النگو #شطرنجی 💎💍 ارسال به تمام نقاط کشور ✈ T.2500000 Tle:📱09179121931 Tle;☎️071_37368600 #طلا #جواهرات #انگشتر #گوشواره #پلاک #زنجیر #دستبند #هیولا #تک پوش #سرویس #گردنبند #النگو #دستبند چرم #حلقه #عمو پورنگ #انواع سکه های بانکی وغیره #

152
3 days ago

✨🔸خرید👇👇👇 ⛔️ حراج فوق العاده آخر هفته 2 عدد تیشرت هاوایی ❌تعداد محدود . 🔸 تيشرت مردانه هاوايي ADEN 🔸 خنک و راحت 🔸 جنس : سوپر فلامنت 🔸 رنگبندی : سبز 🔸 قد تیشرت : 71 سانتی متر 🔸 قد آستین : 19 سانتی متر 🔸 عرض شانه: 46 سانتی متر 🔸 عرض سینه : 50 سانتی متر 🔸 تيشرت مردانه هاوايي LENO 🔸 جنس : سوپر فلامنت 🔸 آستین کوتاه 🔸 رنگبندی : سرمه ای 🔸 قد تیشرت : 69 سانتی متر 🔸 قد آستین : 21 سانتی متر 🔸 عرض شانه: 44 سانتی متر 🔸 عرض سینه : 52 سانتی متر 🔸 فری سایز 💰 🔴 قیمت 85 هزار تومان . ⭐خرید👇👇👇⭐ . . 💠🔸 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1782038 به سامانه 30007419 پيامک کنيد .ومنتظر تماس کارشناسان ما باشید . . 💠🔸هزینه ارسال برعهده مشتری است. 💠🔸ارسال به سراسر کشور 💠🔸پرداخت درب منزل به مامور پست 💠🔸مدت زمان ارسال سه الی ده روز کاری است . .. . . .. . . . . ..،،، . .................،،، #شرابی #هلی #نقره_ای #طلایی # #لباس_خاکی #تیشرت_سفید #تیشرت_هیپ_هاپ #تیشرت_هواداری #قرمز #سبز #آبی #لیمویی #عکس_گل #بجنورد #سنخواست #تیشرت_لش #تیشرت_فانتزی #تیشرت_سه_بعدی #تیشرت_سنتی #تیشرت_چاپی #تیشرت_رپ #تیشرت_رنگی #تیشرت_طرح #تیشرت_طرحدار #تیشرت_طرح_دار #سه_بعدی #چهارخونه #شطرنجی #اطلس #عروس_روز

20
5 days ago

چشم نظر کنف (تزینی ) قیمت 15/000 تومان برای سفارش به دایرکت یا تلگرام چشم نظر پیام بدید💌🙏 #دست_سازه_ها #هنر #استایل #دستبند #پابند #آویز #سنتی #چشم_نظر #طاووس #دستبند_کشویی #تزینی #چشم_نظر_آیه_دار #گلی #طرح #تهران #مهره #شیک #خرید #فروش #چشم #مروارید #طاووسی #درختی #شطرنجی #

120
80
5 days ago

روسری نخی دور دست دوز قواره 140 کیفیت عالی طرح بندی تولید و پخش شال و روسری و مقنعه دنیز ارسال به سراسر کشور به صورت آنلاین و حضوری آدرس بازار تهران تلفن 09196600869 تلفن ثابت 55698127 با بیش از 20 سال سابقه کار در زمینه شال و روسری با افتخار اعلام می‌کنیم بزرگترین سرمایه ما درکنار بودن با شماست #روسری #شال #پلیسه #رته #حریر #نخی #گیپور #توسی #مشکی #توپی #شطرنجی #کبریتی #عمده #بروجرد #برند #اسپان #استایل #ایران #زیبا #دخترانه #مد #طیفی #زنانه #پخش #پلیسه #لمه

1100
5 days ago

یک بازی پر هیجان و حمله ای با مهره سفید ، به نطر شما خوب بود؟ #شطرنج_باز #شطرنجی #lichees #chess #chess com #chesspuzzle

637
3 days ago

✨🔸خرید👇👇👇 .🌍شوک ویژه هفته 🌾 2 پیراهن مردانه باقیمت استثنایی🍃 ❌تعداد محدود . 🔸 پيراهن مردانه مدل ZAVA + پيراهن مردانه مدل PANO 🔸 با طراحی شیک و زیبا 🔸 جنس : کرپ نخ 🔸 رنگ بندی : سرمه ای / سفید-سبز 🔸 آستین کوتاه و یقه دار 🔸 عرض شانه : 43 سانتیمتر / 45 سانتیمتر 🔸 عرض سینه : 52 سانتیمتر / 54 سانتیمتر 🔸 قد : 70 سانتیمتر / 72 سانتیمتر 🔸 قد آستین : 20 سانتیمتر / 21 سانتیمتر 🔸 دارای سایزبندی : XL, XXL 💰 🔴 قیمت 145 هزار تومان ⭐خرید👇👇👇⭐ . . 💠🔸 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد 1784204 به سامانه 30007419 پيامک کنيد .ومنتظر تماس کارشناسان ما باشید . . . 💠🔸هزینه ارسال برعهده مشتری است. 💠🔸ارسال به سراسر کشور 💠🔸پرداخت درب منزل به مامور پست 💠🔸مدت زمان ارسال سه الی ده روز کاری است . . . ..،،، . .................،،، #شرابی #هلی #نقره_ای #طلایی # #لباس_خاکی #تیشرت_سفید #تیشرت_هیپ_هاپ #تیشرت_هواداری #قرمز #سبز #آبی #لیمویی #عکس_گل #بجنورد #سنخواست #تیشرت_لش #تیشرت_فانتزی #تیشرت_سه_بعدی #تیشرت_سنتی #تیشرت_چاپی #تیشرت_رپ #تیشرت_رنگی #تیشرت_طرح #تیشرت_طرحدار #تیشرت_طرح_دار #سه_بعدی #چهارخونه #شطرنجی #اطلس #عروس_روز

10
3 days ago

. 🏴پیش بسوی محرم تيشرت مردانه مدل TYPO تعداد محدود . 🔸 استقبال از محرم با زیبنده ترین البسه عزاداری 🔸 کیفیت دوخت بسیار عالی 🔸 عرض شانه : 48 سانتیمتر 🔸 عرض سینه : 50 سانتیمتر 🔸 قد تیشرت : 73 سانتیمتر 🔸 قد آستین : 21 سانتیمتر 🔸 فری سایز 🔸 رنگبندی : مشکی 🔸 جنس : نخ پنبه 🔸 آستین کوتاه و یقه گرد 💰 🔴 قیمت 59 هزار تومان ⭐خرید👇👇👇⭐ . . 💠🔸 براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد به 1778890سامانه 30007419 پيامک کنيد .ومنتظر تماس کارشناسان ما باشید . . . 💠🔸هزینه ارسال برعهده مشتری است. 💠🔸ارسال به سراسر کشور 💠🔸پرداخت درب منزل به مامور پست 💠🔸مدت زمان ارسال سه الی ده روز کاری است ...،،، . .................،،، #شرابی #هلی #نقره_ای #طلایی # #لباس_خاکی #تیشرت_سفید #تیشرت_هیپ_هاپ #تیشرت_هواداری #قرمز #سبز #آبی #لیمویی #عکس_گل #بجنورد #سنخواست #تیشرت_لش #تیشرت_فانتزی #تیشرت_سه_بعدی #تیشرت_سنتی #تیشرت_چاپی #تیشرت_رپ #تیشرت_رنگی #تیشرت_طرح #تیشرت_طرحدار #تیشرت_طرح_دار #سه_بعدی #چهارخونه #شطرنجی #اطلس #عروس_روز

00
2 weeks ago

مهره شطرنج مهره شطرنج ست 6 تایی در دو رنگ سفید و مشکی جنس سرامیک قیمت و سفارش دایرکت #مهره_شطرنج #رخ #مهره #شطرنج #شطرنجی #مجسمه #مجلسی #دکوری #دیزاین #مجسمه_تزئینی #تزینی #تشریفات #کادویی #هدیه #جهیزیه #جهیزیه_عروس #اکسسوری

295
2 weeks ago

باز هم #شطرنجی 🕶💥 ‌ ‌دَست ساز✋🏿🍾 قِیمَت💸[5t] ‌ #پیکسل #سنجاق_سینه #brooch #05pixon

20
2 weeks ago

#شطرنجی 💥 ‌ ‌‌دَست ساز✋🏿🍾 قِیمَت💸[5t] ‌ #پیکسل #سنجاق_سینه #brooch #05pixon

40
2 weeks ago

آهنگ شطرنجی #شطرنجی @tmboys_official

00
2 weeks ago

. . #کتونی دخترانه ورنی🤞 مدل پنجه #شطرنجی ✔️ 🌱 قیمت:148000تومان سایزبندی :37تا40 فروش به صورت تک زمان ارسال بین 1الی4روز سفارش ازطریق دایرکت مارابه اشتراک بگذارید. . #Kafsh_kamelia #lakcheri #katoni__posh #kif #kafsh #کتونی_شیک #کفش_رانینگ #کفش_راحت #شال_مجلسی #کتونی_مشکی #اهنگ_قدیمی #کتونی_جدید #استایل_دانشجویی #کیف_زنانه #کیفوکفش #موزیک_جدید #کتونی #کفش #دخترانه #ژست_عکاسی #کنسرت #کفش #کتونی #دخترانه #زنجان #دماوند #تهران #ونک #نازی_آباد

360
2 weeks ago

چرا تصویر یه نفر که اومده با منطق صحبت میکنه رو سانسور نمیکنی؟ ولی تصویر کسایی که دارن اون فرد رو تحریک به توهین میکنن رو شطرنجی کردی؟ برای این پروژه چندین میلیارد پول گرفته بعد یه عده ابله دعواش رو تو ایران میکنن مزدور واقعی #مسیح #مسیح_علینژاد #علینژاد #دوربین_در_برابر_دوربین #دوربین_ما_اسلحه_ما #چهارشنبه_های_سفید #سانسور #مات #شطرنجی #قانون #حجاب #حجاب اجباری #مسیح_طوری #مسیخ #مسیح_صد_دلاری

130
3 weeks ago

مرا به حالِ خودم نه! به حالِ خودت، با خیالِ خودت تنهایم بگذار. میخواهم مدّتی نه فقط برایِ خودم، برای هردویمان زندگی کنم...♡ #تنالیته_رنگ #گواش #شطرنجی #رنگ_گرم #رنگ_سرد #هنر #ارامش #خیال #پاسپارتو

33741
3 weeks ago

ثبتنام ترم جدید شطرنج شروع شد در سطح های پایه و پیشرفته برای اطلاعات بیشتر با اموزشگاه تماس حاصل نمایید ادرس اموزشگاه : خیابان ولیعصر خیابان تجارت جهانی کوی لیدای جدید کوچه ی اول اموزشگاه عیشی شماره تماس : 09149332181 04133303369 #شطرنج #تبریز #اموزشگاه_عیشی #ولیعصر #شطرنج_باز #شطرنج_تايم #شطرنجی #مربی_شطرنج #مربی_خصوصی #مربی_کودک #مربی #تفکر #تمرکز #تمرکز_فکر #تمرکز_حواس #تفکر_نوین #مدرسه_شطرنج

512
3 weeks ago

نتایج مسابقه هفتگی جمعه مورخ 98/05/11 باشرکت نه بازیکن به شرح زیراست: 🏆جدول گروه D 🥇🥈🥉 نفراول:صدراحسینی برنده کارت100امتیازی🥇🌺 نفردوم:آرشیداانتخابیان برنده کارت 70امتیازی🥈🌺 نفرسوم:مبین تاربن برنده کارت50امتیازی🥉🌺 http://www.kanoonchess.com @kanoon_chess http://instagram.com/kanoon_chess #شطرنج_باز #مسابقه #مسابقه_شطرنج #آموزش_شطرنج #كانون_شطرنج #شطرنج_كانون #chess #kanoon_chessشطرنج #تاکتیک_شطرنج #آلزایمر #شطرنج_بازان #قهرمان #قهرمانی #شطرنج_آموز #شطرنج_سه_نفره #دوشاه #خانه_شطرنج #فدراسیون_شطرنج #انگیزه_پیشرفت #انگیزه #پیشرفت #تمرکز #دقت #اعتمادبه نفس #تمرکز_دقت_اعتمادبه نفس #شطرنجی #استادبزرگ_شطرنج #قهرمان_شطرنج #قهرمانان_شطرنج #استاد_سیامک_پیرملکی

402
3 weeks ago

نتایج مسابقه هفتگی جمعه مورخ 98/05/11 باشرکت سیزده بازیکن به شرح زیراست: 🏆جدول گروه C🥇🥈🥉 نفراول:محمدرضاپیل زوربرنده کارت150امتیازی🥇🌺 نفردوم:سانیاربایگان برنده کارت 120امتیازی🥈🌺 نفرسوم:کوروش مهدی پوربرنده کارت90امتیازی🥉🌺 نفرچهارم:امیرعلی رضایی برنده کارت 70امتیازی🌺 نفرپنجم:محمدسپهررمضان زاده برنده کارت50امتیازی🌺 http://www.kanoonchess.com @kanoon_chess http://instagram.com/kanoon_chess #شطرنج_باز #مسابقه #مسابقه_شطرنج #آموزش_شطرنج #كانون_شطرنج #شطرنج_كانون #chess #kanoon_chessشطرنج #تاکتیک_شطرنج #آلزایمر #شطرنج_بازان #قهرمان #قهرمانی #شطرنج_آموز #شطرنج_سه_نفره #دوشاه #خانه_شطرنج #فدراسیون_شطرنج #انگیزه_پیشرفت #انگیزه #پیشرفت #تمرکز #دقت #اعتمادبه نفس #تمرکز_دقت_اعتمادبه نفس #شطرنجی #استادبزرگ_شطرنج #قهرمان_شطرنج #قهرمانان_شطرنج #استاد_سیامک_پیرملکی

371
3 weeks ago

نتایج مسابقه هفتگی جمعه مورخ 98/05/11 باشرکت هشت بازیکن به شرح زیراست: 🏆جدول گروه B🥇🥈🥉 نفراول:ایلیانوذری برنده کارت100امتیازی🥇🌺 نفردوم:عرفان پورایمانی برنده کارت 70امتیازی🥈🌺 نفرسوم:سهندفرجادپزشک برنده کارت50امتیازی🥉🌺 http://www.kanoonchess.com @kanoon_chess http://instagram.com/kanoon_chess #شطرنج_باز #مسابقه #مسابقه_شطرنج #آموزش_شطرنج #كانون_شطرنج #شطرنج_كانون #chess #kanoon_chessشطرنج #تاکتیک_شطرنج #آلزایمر #شطرنج_بازان #قهرمان #قهرمانی #شطرنج_آموز #شطرنج_سه_نفره #دوشاه #خانه_شطرنج #فدراسیون_شطرنج #انگیزه_پیشرفت #انگیزه #پیشرفت #تمرکز #دقت #اعتمادبه نفس #تمرکز_دقت_اعتمادبه نفس #شطرنجی #استادبزرگ_شطرنج #قهرمان_شطرنج #قهرمانان_شطرنج #استاد_سیامک_پیرملکی

371
3 weeks ago

نتایج مسابقه هفتگی جمعه مورخ 98/05/11 باشرکت هشت بازیکن به شرح زیراست: 🏆جدول گروه آزاد 🥇🥈🥉 نفراول:مهدی صدر برنده کارت200امتیازی🥇🌺 نفردوم:علیرضاحسن زاده برنده کارت 150امتیازی🥈🌺 نفرسوم:کوروش خسروی برنده کارت100امتیازی🥉🌺 http://www.kanoonchess.com @kanoon_chess http://instagram.com/kanoon_chess #شطرنج_باز #مسابقه #مسابقه_شطرنج #آموزش_شطرنج #كانون_شطرنج #شطرنج_كانون #chess #kanoon_chessشطرنج #تاکتیک_شطرنج #آلزایمر #شطرنج_بازان #قهرمان #قهرمانی #شطرنج_آموز #شطرنج_سه_نفره #دوشاه #خانه_شطرنج #فدراسیون_شطرنج #انگیزه_پیشرفت #انگیزه #پیشرفت #تمرکز #دقت #اعتمادبه نفس #تمرکز_دقت_اعتمادبه نفس #شطرنجی #استادبزرگ_شطرنج #قهرمان_شطرنج #قهرمانان_شطرنج #استاد_سیامک_پیرملکی

361
Load More ↓