#دي Instagram Photos & Videos

See related and similar tags

16 minutes ago

🐷🥃 فال چاى 🥃🐷 📆تاريخ : یکشنبه 3 شهریور 1398 💫 #فروردين :🌿تغییرات موفقیت آمیز در مسیر زندگی🌿 💫 #ارديبهشت :🌿 از استعداد بالایی برخوردار هستی🌿 💫 #خرداد :🌿بهم خوردن نقشه ها و طرح ها🌿 💫 #تير :🌿دیدار با یک شخصیت پر فایده و باهوش که همه او را دوست دارند🌿 💫 #مرداد :🌿مشتاق انجام عمل و تصمیمات سریع هستید🌿 💫 #شهريور :🌿شما احتیاج به یک تغییر و تحول دارید🌿 💫 #مهر :🌿به دنبال بحث کردن برای اثبات حرفت نباش🌿 💫 #آبان :🌿تسلط بر انجام دو یا چند کار مختلف که جنبه های موفقیت آمیز بهمراه دارد🌿 💫 #آذر :🌿چرخش غیر منتظره اقبال در جهت مثبت🌿 💫 #دي :🌿شما دارای شخصیتی خونگرم و مصمم هستید🌿 💫 #بهمن :🌿شغلی ایده آل و عالی برایتان پیدا میشود🌿 💫 #اسفند : 🌿محبوبیتان بین آشنایان بیشتر میشود

30
23 minutes ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

00
24 minutes ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

00
29 minutes ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

00
55 minutes ago

لا #ياقلب #دي #جي اغاني #القاهره #🔥 #

00
56 minutes ago

#الله يسهلك #دي #جي #اج #سبايكي #

20
2 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

00
2 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

00
2 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

00
2 hours ago

🔮فال چاى 🥃 📆یکشنبه 3 شهریور 1398 💫 #فروردين :🌿تغییرات موفقیت آمیز در مسیر زندگی🌿 💫 #ارديبهشت :🌿 از استعداد بالایی برخوردار هستی🌿 💫 #خرداد :🌿بهم خوردن نقشه ها و طرح ها🌿 💫 #تير :🌿دیدار با یک شخصیت پر فایده و باهوش که همه او را دوست دارند🌿 💫 #مرداد :🌿مشتاق انجام عمل و تصمیمات سریع هستید🌿 💫 #شهريور :🌿شما احتیاج به یک تغییر و تحول دارید🌿 💫 #مهر :🌿به دنبال بحث کردن برای اثبات حرفت نباش🌿 💫 #آبان :🌿تسلط بر انجام دو یا چند کار مختلف که جنبه های موفقیت آمیز بهمراه دارد🌿 💫 #آذر :🌿چرخش غیر منتظره اقبال در جهت مثبت🌿 💫 #دي :🌿شما دارای شخصیتی خونگرم و مصمم هستید🌿 💫 #بهمن :🌿شغلی ایده آل و عالی برایتان پیدا میشود🌿 💫 #اسفند : 🌿محبوبیتان بین آشنایان بیشتر خواهد شد🌿 🌈کانال تاروت رنگی @tarootrangi #فال #فال_چای #تاروت_رنگی

3423
2 hours ago

🐷🥃 فال چاى 🥃🐷 . 📆تاريخ : یکشنبه 3 شهریور 1398 . 💫 #فروردين :🌿تغییرات موفقیت آمیز در مسیر زندگی🌿 . 💫 #ارديبهشت :🌿 از استعداد بالایی برخوردار هستی🌿 . 💫 #خرداد :🌿بهم خوردن نقشه ها و طرح ها🌿 . 💫 #تير :🌿دیدار با یک شخصیت پر فایده و باهوش که همه او را دوست دارند🌿 . 💫 #مرداد :🌿مشتاق انجام عمل و تصمیمات سریع هستید🌿 . 💫 #شهريور :🌿شما احتیاج به یک تغییر و تحول دارید🌿 . 💫 #مهر :🌿به دنبال بحث کردن برای اثبات حرفت نباش🌿 . 💫 #آبان :🌿تسلط بر انجام دو یا چند کار مختلف که جنبه های موفقیت آمیز بهمراه دارد🌿 . 💫 #آذر :🌿چرخش غیر منتظره اقبال در جهت مثبت🌿 . 💫 #دي :🌿شما دارای شخصیتی خونگرم و مصمم هستید🌿 . 💫 #بهمن :🌿شغلی ایده آل و عالی برایتان پیدا میشود🌿 . 💫 #اسفند : 🌿محبوبیتان بین آشنایان بیشتر خواهد شد🌿 #فال_چاي

1.1k3
2 hours ago

🐖🔮 فال قهوه 🔮 🐖 . 📆تاريخ : یکشنبه 3 شهریور 1398 . ☕️ #فروردين :🐾 لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهزت میرسند. . ☕️ #ارديبهشت :🐾 آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست. . ☕️ #خرداد :🐾 مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی _ ارث بردن. . ☕️ #تير :🐾 دو انسان چهره به چهره : گفتگو و سازگاری در پیش دارید. . ☕️ #مرداد :🐾 پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات. . ☕️ #شهريور :🐾 پرچم : ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید. . ☕️ #مهر :🐾 بار و اندوخته : پس انداز. . ☕️ #آبان :🐾 حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است : میل داشتن فرزند تحقق میابد. . ☕️ #آذر :🐾 نوزاد : رهایی از غصه های کوچک - آرامش خانواده. . ☕️ #دي :🐾 پرستو : خبر خوب _ تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود. . ☕️ #بهمن :🐾 شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - برآورده شدن حاجت _ نذر و نیاز . . ☕️ #اسفند :🐾 تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید. #فال_قهوه

1.2k4
2 hours ago

⭕ فال قهوه ⭕ 📆تاريخ : یکشنبه 3 شهریور 1398 ☕️ #فروردين :🐾 لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهزت میرسند. ☕️ #ارديبهشت :🐾 آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست. ☕️ #خرداد :🐾 مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی _ ارث بردن. ☕️ #تير :🐾 دو انسان چهره به چهره : گفتگو و سازگاری در پیش دارید. ☕️ #مرداد :🐾 پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات. ☕️ #شهريور :🐾 پرچم : ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید. ☕️ #مهر :🐾 بار و اندوخته : پس انداز. ☕️ #آبان :🐾 حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است : میل داشتن فرزند تحقق میابد. ☕️ #آذر :🐾 نوزاد : رهایی از غصه های کوچک - آرامش خانواده. ☕️ #دي :🐾 پرستو : خبر خوب _ تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود. ☕️ #بهمن :🐾 شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - برآورده شدن حاجت _ نذر و نیاز . ☕️ #اسفند :🐾 تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید. #فال #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده #ورق #کاری #تک_نیت #ورق #تاروت # #آینده #زندگی

150
2 hours ago

⭕ فال قهوه ⭕ 📆تاريخ : یکشنبه 3 شهریور 1398 ☕️ #فروردين :🐾 لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهزت میرسند. ☕️ #ارديبهشت :🐾 آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست. ☕️ #خرداد :🐾 مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی _ ارث بردن. ☕️ #تير :🐾 دو انسان چهره به چهره : گفتگو و سازگاری در پیش دارید. ☕️ #مرداد :🐾 پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات. ☕️ #شهريور :🐾 پرچم : ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید. ☕️ #مهر :🐾 بار و اندوخته : پس انداز. ☕️ #آبان :🐾 حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است : میل داشتن فرزند تحقق میابد. ☕️ #آذر :🐾 نوزاد : رهایی از غصه های کوچک - آرامش خانواده. ☕️ #دي :🐾 پرستو : خبر خوب _ تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود. ☕️ #بهمن :🐾 شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - برآورده شدن حاجت _ نذر و نیاز . ☕️ #اسفند :🐾 تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید. #فال #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده #ورق #کاری #تک_نیت #زندگی #خدا #رویا #هدف #قهوه

50
3 hours ago

🐖🔮 فال قهوه 🔮 🐖 📆تاريخ : یکشنبه 3 شهریور 1398 ☕️ #فروردين :🐾 لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهزت میرسند. ☕️ #ارديبهشت :🐾 آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست. ☕️ #خرداد :🐾 مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی _ ارث بردن. ☕️ #تير :🐾 دو انسان چهره به چهره : گفتگو و سازگاری در پیش دارید. ☕️ #مرداد :🐾 پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات. ☕️ #شهريور :🐾 پرچم : ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید. ☕️ #مهر :🐾 بار و اندوخته : پس انداز. ☕️ #آبان :🐾 حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است : میل داشتن فرزند تحقق میابد. ☕️ #آذر :🐾 نوزاد : رهایی از غصه های کوچک - آرامش خانواده. ☕️ #دي :🐾 پرستو : خبر خوب _ تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود. ☕️ #بهمن :🐾 شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - برآورده شدن حاجت _ نذر و نیاز . ☕️ #اسفند :🐾 تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب میشوید

320
4 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
4 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
4 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
5 hours ago

#دي حقيقه

70
5 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

20
5 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
5 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
6 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
7 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
7 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
7 hours ago

٣ شهريور #فال_روزانه Daily Omen #دي امروز در ظاهر نسبت به هیچ چیزی علاقه و تمایلی نشان نمی دهید، اما بدون این که دیگران متوجه باشند بیش از هر زمان دیگری سعی دارید که کنترل امور را در دست داشته باشید. یکی از بزرگ ترین مهارت های شما این است که می توانید به خواسته های دیگران گوش فرا داده و به آنها انگیزه بدهید تا رویاهای خود را شناخته و دنبال کنند. با این حال امروز برنامه های خودتان برایتان از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار هستند و نمی توانید زیاد برای دیگران وقت بگذارید. دلتان نمی خواهد امروز در مرکزتوجه قرار بگیرید و ترجیح می دهید کمی خودتان را کنار بکشید و کمی به خودتان و برنامه هایی که برای آینده تان دارید فکر کنید. ٣ شهريور #فال_روزانه Daily Omen #بهمن دوستانتان در حال حاضر نشان دهنده راه آینده و خوشبختی برای شما هستند، زیرا رویاهایتان را به شما یادآوری کرده و با عشق و تشویق هایشان شما را مورد حمایت قرار می دهند. طبیعتا در چنین شرایطی وقت گذراندن با آنها می تواند برای شما بسیار مفید باشد، به ویژه اگر ارزش ها و باورهای مشترکی نیز داشته باشید. امروز برای شما روز عمل کردن نیست و فعلا باید به کارهایی که می خواهید انجام دهید فکر کرده و با ذهنی باز برای آنها برنامه ریزی کنید. برای داشته هایتان شکرگزار باشید و از آنها غافل نشوید، شکرگزاری شما زمینه ساز به وقوع پیوستن معجزه هایی باورناپذیر در زندگیتان خواهد بود. ٣ شهريور #فال_روزانه Daily Omen #اسفند امروز اگر می خواهید موفق باشید باید اهدافتان را به طور مشخص روی کاغذ بنویسید. چشمتان را از روی هدفتان برندارید، اما باید همزمان طی چند هفته آینده مرتبا برنامه هایتان را تحت نظر داشته باشید و مدام مورد بازرسی مجدد قرار دهید. امروز هر چقدر بتوانید کارهای بیشتری را به انجام برسانید در روزهای آینده راحت تر خواهید بود. پس از اتمام کارهای روزانه کی دو ساعت در منزل استراحت کنید تا انرژی بگیرید و پس از آن همراه با کسانی که دوست دارید از خانه بیرون بزنید و تفریح کنید. چه کسی گفته که تفریح و خوش گذرانی مخصوص آخر هفته هاست، گاهی این برنامه های ناگهانی انرژی فوق العاده ای برای ادامه هفته به شما خواهند بخشید.

7530
7 hours ago

٣ شهريور #فال_روزانه Daily Omen #دي امروز در ظاهر نسبت به هیچ چیزی علاقه و تمایلی نشان نمی دهید، اما بدون این که دیگران متوجه باشند بیش از هر زمان دیگری سعی دارید که کنترل امور را در دست داشته باشید. یکی از بزرگ ترین مهارت های شما این است که می توانید به خواسته های دیگران گوش فرا داده و به آنها انگیزه بدهید تا رویاهای خود را شناخته و دنبال کنند. با این حال امروز برنامه های خودتان برایتان از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار هستند و نمی توانید زیاد برای دیگران وقت بگذارید. دلتان نمی خواهد امروز در مرکزتوجه قرار بگیرید و ترجیح می دهید کمی خودتان را کنار بکشید و کمی به خودتان و برنامه هایی که برای آینده تان دارید فکر کنید. ٣ شهريور #فال_روزانه Daily Omen #بهمن دوستانتان در حال حاضر نشان دهنده راه آینده و خوشبختی برای شما هستند، زیرا رویاهایتان را به شما یادآوری کرده و با عشق و تشویق هایشان شما را مورد حمایت قرار می دهند. طبیعتا در چنین شرایطی وقت گذراندن با آنها می تواند برای شما بسیار مفید باشد، به ویژه اگر ارزش ها و باورهای مشترکی نیز داشته باشید. امروز برای شما روز عمل کردن نیست و فعلا باید به کارهایی که می خواهید انجام دهید فکر کرده و با ذهنی باز برای آنها برنامه ریزی کنید. برای داشته هایتان شکرگزار باشید و از آنها غافل نشوید، شکرگزاری شما زمینه ساز به وقوع پیوستن معجزه هایی باورناپذیر در زندگیتان خواهد بود. ٣ شهريور #فال_روزانه Daily Omen #اسفند امروز اگر می خواهید موفق باشید باید اهدافتان را به طور مشخص روی کاغذ بنویسید. چشمتان را از روی هدفتان برندارید، اما باید همزمان طی چند هفته آینده مرتبا برنامه هایتان را تحت نظر داشته باشید و مدام مورد بازرسی مجدد قرار دهید. امروز هر چقدر بتوانید کارهای بیشتری را به انجام برسانید در روزهای آینده راحت تر خواهید بود. پس از اتمام کارهای روزانه کی دو ساعت در منزل استراحت کنید تا انرژی بگیرید و پس از آن همراه با کسانی که دوست دارید از خانه بیرون بزنید و تفریح کنید. چه کسی گفته که تفریح و خوش گذرانی مخصوص آخر هفته هاست، گاهی این برنامه های ناگهانی انرژی فوق العاده ای برای ادامه هفته به شما خواهند بخشید.

2050
8 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
8 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
8 hours ago

🔮 فال قهوه ☕️ 📆 یکشنبه ۳ شهریور 1398 ☕️ #فروردين :🐾جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه - پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق. ☕️ #ارديبهشت :🐾سکه :رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیداکردن از قرض و بدهی - خوش شانسی. ☕️ #خرداد :🐾چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است, مطیع سرنوشت باشید. ☕️ #تير :🐾 آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد. ☕️ #مرداد :🐾قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست. ☕️ #شهريور :🐾نامه : خبرهای خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید. ☕️ #مهر :🐾کژدم : دشمن ضعیف - تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند. ☕️ #آبان :🐾سنجاب : جمع کردن مایحتاح برای روز مبادا _ زرنگی. ☕️ #آذر :🐾نامه : خبرهای خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید. ☕️ #دي :🐾اسب سوار : فرد تازه ای در زندگی _ خبر خوش _ نامزدی _ برطرف شدن دلتنگی و آرزوها _ مهمان _ دوستی. ☕️ #بهمن :🐾دانه تسبیح : عشق _ صاحب بچه شدن _ ظرافت. ☕️ #اسفند :🐾کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع - ارث - مسافرت دریا و سفری خوش - خبری خوب - سفری طولانی.

77514
9 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
9 hours ago

🐖🔮 فال قهوه 🔮 🐖کافه باربد 📆تاريخ : یکشنبه 3 شهریور 1398 ☕️ #فروردين :🐾 انسان در حال دعا کردن : دعاب خیر والدین یا عزیزی _ بر آورده شدن حاجت. ☕️ #ارديبهشت :🐾 حب : شفا - بهبودی - بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد - برطرف شدن مشکل. ☕️ #خرداد :🐾 گوسفند : زندگی آرام و بی دغدغه - خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود - به معنای نذر است. ☕️ #تير :🐾 پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلندپروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی. ☕️ #مرداد :🐾 انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا _ دعا برای برآورده شدن حاجتی. ☕️ #شهريور :🐾 آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن. ☕️ #مهر :🐾 چغندر : دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد. ☕️ #آبان :🐾 اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه. ☕️ #آذر :🐾 خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودپ موضوع و پروژه. ☕️ #دي :🐾 گردن بند پاره : قهر و جدائی - فاصله. ☕️ #بهمن :🐾 سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا _ زرنگی. ☕️ #اسفند :🐾 گل : شادی بزرگ - دوستی واقعی - جوان حساس و خجالتی - خوشحالی بزرگ _ دوستان شفیق _ دختر یا پسر مطلوب.

2180
17 hours ago

. ☕️🍫 فال قهوه 🍫☕️ . 📆تاريخ : شنبه 2شهریور 1398 . ☕️ #فروردين :✍ مورچه : نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی - با حوصله به کارتان ادامه بدهید و موفق میشوید - باغیرت بودن - دریافت مزد زحمات. ☕️ #ارديبهشت :✍ خروس : نشانگر شهوت و غرور است - نوید و مژده - کاری خیر ☕️ #خرداد :✍ دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تتنگدستی است. ☕️ #تير :✍ حوض : علم و دانش , از علم و دانش زیاد بهره مند شدن - علم تان افزونی میابد. ☕️ #مرداد :✍ خط منسکر ( شکسته ) : کارهای در هم _ فقر اقتصادی _ بی پولی ☕️ #شهريور :✍ کتاب : گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید - تحصیل _ تفکر ☕️ #مهر :✍ فرم تخم و مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی. ☕️ #آبان :✍ انجیر : نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد یود. ☕️ #آذر :✍ مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان, بخشش و احسان می کنید. ☕️ #دي :✍ دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی - رنجیده خاطر شدن. ☕️ #بهمن :✍ عقرب : جدائی - هرج و مرج - حسادت - رنج و زحمت و تحمل خسارت. ☕️ #اسفند :✍ ابر باران زا : تغییرات _ نزول برکت _ گذشتن و عبور از سختیها

301
18 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
18 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
18 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
20 hours ago

#لايزال #السؤال #القصة #دي #قلبت #عيال انا عملتها قبل #رضوى #الشربيني على فكرة

934
22 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
22 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
22 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
22 hours ago

🐷🥃 فال چاى 🥃🐷 📆تاريخ : شنبه 2 شهریور 1398 💫 #فروردين :🌿 آشنایی با شخصی صاحب اختیار ثروتمند و موفق🌿 💫 #ارديبهشت :🌿 آشتی و دوستی بین دو نفر از دوستان که قهر بودند🌿 💫 #خرداد :🌿 رسیدن به اهداف و آرزوها پس از گذشتن یک دوره رنج و سختی🌿 💫 #تير :🌿 سخاوت و مهربانی داشته باش🌿 💫 #مرداد :🌿 دوستی با بانویی خونگرم و معاشرتی , مغرور و اصیل🌿 💫 #شهريور :🌿آسمان پر از ستاره نشانگر آینده روشن🌿 💫 #مهر :🌿 سفری زیارتی در داخل کشور نصیبتان میشود🌿 💫 #آبان :🌿 شکوفایی ماجرای عاشقانه یا یک ارتباط دوستانه🌿 💫 #آذر :🌿 به خوشبختی و سعادت میرسی🌿 💫 #دي :🌿شروع یک ماجرای عاشقانه یا یک ارتباط دوستانه🌿 💫 #بهمن :🌿با شخصی که دوستش داری وارد شراکت میشوی🌿 💫 #اسفند : 🌿به مدت چند روز خوشحالی و انرژی بالایی داری🌿

610
23 hours ago

🐖🔮 فال قهوه 🔮 🐖 📆تاريخ : شنبه 2 شهریور 1398 ☕️ #فروردين :🐾 طاووس : شکوه و جلال - تجمل - چیزی که موجب افتخار شود - فخ فروشی - غرور. ☕️ #ارديبهشت :🐾 خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروزه. ☕️ #خرداد :🐾 خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ _ حمایت والدین. ☕️ #تير :🐾 گردن بند پاره : قهر و جدائی - فاصله. ☕️ #مرداد :🐾 پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی روزانه - بلند پروازی - و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی. ☕️ #شهريور :🐾 حلقه گل : غصه ای که تمام می شود - رهایی از غصه ها. ☕️ #مهر :🐾 جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه - پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق. ☕️ #آبان :🐾 بینی : قدرت تشخیص _ حس فعال. ☕️ #آذر :🐾 زنبور : شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزاد دیدن. ☕️ #دي :🐾 بسته : رهائی از گرفتاری - نگرانی به مرور زمان برطرف خواهد شد. ☕️ #بهمن :🐾 قایق : بالا رفتن از ناهماریها و رسیدن به معشوق - عشق و دوستی. ☕️ #اسفند :🐾 چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است, مطیع سرنوشت باشید.

590
23 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
23 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
23 hours ago

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
Yesterday

#ملفوف #محاشي # مطبخ # بوفيه #حفلات #دي جي #اكل صحي # دايت # رياضة # مطاعم

20
Yesterday

#دي #جي #علاوي

322
Yesterday

🔮 فال چاى 🥃 📆شنبه 2 شهریور 1398 💫 #فروردين :🌿 آشنایی با شخصی صاحب اختیار ثروتمند و موفق🌿 💫 #ارديبهشت :🌿 آشتی و دوستی بین دو نفر از دوستان که قهر بودند🌿 💫 #خرداد :🌿 رسیدن به اهداف و آرزوها پس از گذشتن یک دوره رنج و سختی🌿 💫 #تير :🌿 سخاوت و مهربانی داشته باش🌿 💫 #مرداد :🌿 دوستی با بانویی خونگرم و معاشرتی , مغرور و اصیل🌿 💫 #شهريور :🌿آسمان پر از ستاره نشانگر آینده روشن🌿 💫 #مهر :🌿 سفری زیارتی در داخل کشور نصیبتان میشود🌿 💫 #آبان :🌿 شکوفایی ماجرای عاشقانه یا یک ارتباط دوستانه🌿 💫 #آذر :🌿 به خوشبختی و سعادت میرسی🌿 💫 #دي :🌿شروع یک ماجرای عاشقانه یا یک ارتباط دوستانه🌿 💫 #بهمن :🌿با شخصی که دوستش داری وارد شراکت میشوی🌿 💫 #اسفند : 🌿به مدت چند روز خوشحالی و انرژی بالایی داری🌿 #فال #فالقهوه #فال_کامل #فال_حافظ #فال_عشقی #فال_چای #فال_عشق #maryam_falll

901
Yesterday

🔮 فال قهوه 📆 شنبه 2 شهریور 1398 ☕️ #فروردين :🐾 طاووس : شکوه و جلال - تجمل - چیزی که موجب افتخار شود - فخ فروشی - غرور. ☕️ #ارديبهشت :🐾 خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروزه. ☕️ #خرداد :🐾 خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ _ حمایت والدین. ☕️ #تير :🐾 گردن بند پاره : قهر و جدائی - فاصله. ☕️ #مرداد :🐾 پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی روزانه - بلند پروازی - و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی. ☕️ #شهريور :🐾 حلقه گل : غصه ای که تمام می شود - رهایی از غصه ها. ☕️ #مهر :🐾 جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه - پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق. ☕️ #آبان :🐾 بینی : قدرت تشخیص _ حس فعال. ☕️ #آذر :🐾 زنبور : شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزاد دیدن. ☕️ #دي :🐾 بسته : رهائی از گرفتاری - نگرانی به مرور زمان برطرف خواهد شد. ☕️ #بهمن :🐾 قایق : بالا رفتن از ناهماریها و رسیدن به معشوق - عشق و دوستی. ☕️ #اسفند :🐾 چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است, مطیع سرنوشت باشید. #فال #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_کلی #فال_آینده #maryam_falll

741
Yesterday

الدنيا صغرت يوم راح چبيرها بعد ماكو حوك گدها يديرها

100
Yesterday

معلومه :⭕ إذا بدأت مسيرتك الكرويه اليوم وسجلت ٤٠ هدف في كل سنه لمده ١٥ عام ستكون خلف الأسطورة ميسي بي ٧١ هدف وميسي لديه أيضا ٢٨٦ اسيست 🐐❤💙 . لايك وفولو . . . . . . . . . . #فيسكا_برسا #فالفيردي #ريال_مدريد #برشالونه #برسلونه #الدوري_الاسباني #دوري_ابطال_اوربا #دي_يونغ #آياكس #بايرن_ميونخ #كتلان #دي ليخت #ميسي #خلفيات_جوال #خلفيات_لاعبين #خلفيات_حلوه #غرزمان #غريزو

241
Yesterday

⭕⭕ فال قهوه 📆 شنبه 2 شهریور 1398 ☕️ #فروردين :🐾 طاووس : شکوه و جلال - تجمل - چیزی که موجب افتخار شود - فخ فروشی - غرور. ☕️ #ارديبهشت :🐾 خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروزه. ☕️ #خرداد :🐾 خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ _ حمایت والدین. ☕️ #تير :🐾 گردن بند پاره : قهر و جدائی - فاصله. ☕️ #مرداد :🐾 پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی روزانه - بلند پروازی - و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی. ☕️ #شهريور :🐾 حلقه گل : غصه ای که تمام می شود - رهایی از غصه ها. ☕️ #مهر :🐾 جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه - پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق. ☕️ #آبان :🐾 بینی : قدرت تشخیص _ حس فعال. ☕️ #آذر :🐾 زنبور : شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزاد دیدن. ☕️ #دي :🐾 بسته : رهائی از گرفتاری - نگرانی به مرور زمان برطرف خواهد شد. ☕️ #بهمن :🐾 قایق : بالا رفتن از ناهماریها و رسیدن به معشوق - عشق و دوستی. ☕️ #اسفند :🐾 چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است, مطیع سرنوشت باشید. #فال_ورق #فال #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده #ورق #کاری #تک_نیت #تاروت #قهوه #ترکیبی #زندگی

210
Yesterday

☕☕فال قهوه 📆 شنبه 2 شهریور 1398☕☕ ☕️ #فروردين :🐾 طاووس : شکوه و جلال - تجمل - چیزی که موجب افتخار شود - فخ فروشی - غرور. ☕️ #ارديبهشت :🐾 خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروزه. ☕️ #خرداد :🐾 خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ _ حمایت والدین. ☕️ #تير :🐾 گردن بند پاره : قهر و جدائی - فاصله. ☕️ #مرداد :🐾 پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی روزانه - بلند پروازی - و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی. ☕️ #شهريور :🐾 حلقه گل : غصه ای که تمام می شود - رهایی از غصه ها. ☕️ #مهر :🐾 جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه - پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق. ☕️ #آبان :🐾 بینی : قدرت تشخیص _ حس فعال. ☕️ #آذر :🐾 زنبور : شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزاد دیدن. ☕️ #دي :🐾 بسته : رهائی از گرفتاری - نگرانی به مرور زمان برطرف خواهد شد. ☕️ #بهمن :🐾 قایق : بالا رفتن از ناهماریها و رسیدن به معشوق - عشق و دوستی. ☕️ #اسفند :🐾 چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است, مطیع سرنوشت باشید. #فال #فال_قهوه #فال_تاروت #آینده #ورق #کاری #تک_نیت #زندگی #خدا #رویا #هدف #قهوه #تاروت

422
Yesterday

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
Yesterday

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
Yesterday

#تنظيم_الحفلات 👑 #تسكير حدائق ومنازل 🏩 #استاندات مضيئة 🔮 #زينة منازل 🏚 #خيم#الوان 🔷🔶 #إضاءة 💡 #أعياد ميلاد 🎈🎂 #سيرفيس #ضيافة 👳‍♀🧕 #أستقبالات #تأجير كراسي وطاولات💺 #خدمة شاي وقهوه وعصائر🍹☕🍷 #فاليه باركن #بنشات جلد_ومضيئة 🛋 #تنظيم أعراس 👰🤵 #ديكورات داخلية 🎊🎉 #تصفيه #عروض #افتتاح #تصوير 📷 #دي چي 🔉🔈 #خصومات خاصة بالمدارس الجامعات🎓 #احتراف رقي ابداع👌👍 #شموع الخليج گل ماهو جديد✋ #للمناسبات_والعزاء 🌷🌹 #للتواصل 96638810 # #65963636 🚚

10
Yesterday

🐷🥃 فال چاى 🥃🐷 . 📆تاريخ : شنبه 2 شهریور 1398 . 💫 #فروردين :🌿 آشنایی با شخصی صاحب اختیار ثروتمند و موفق🌿 . 💫 #ارديبهشت :🌿 آشتی و دوستی بین دو نفر از دوستان که قهر بودند🌿 . 💫 #خرداد :🌿 رسیدن به اهداف و آرزوها پس از گذشتن یک دوره رنج و سختی🌿 . 💫 #تير :🌿 سخاوت و مهربانی داشته باش🌿 . 💫 #مرداد :🌿 دوستی با بانویی خونگرم و معاشرتی , مغرور و اصیل🌿 . 💫 #شهريور :🌿آسمان پر از ستاره نشانگر آینده روشن🌿 . 💫 #مهر :🌿 سفری زیارتی در داخل کشور نصیبتان میشود🌿 . 💫 #آبان :🌿 شکوفایی ماجرای عاشقانه یا یک ارتباط دوستانه🌿 . 💫 #آذر :🌿 به خوشبختی و سعادت میرسی🌿 . 💫 #دي :🌿شروع یک ماجرای عاشقانه یا یک ارتباط دوستانه🌿 . 💫 #بهمن :🌿با شخصی که دوستش داری وارد شراکت میشوی🌿 . 💫 #اسفند : 🌿به مدت چند روز خوشحالی و انرژی بالایی داری🌿 #فال_چاي

2.4k11
Load More ↓