فواد @fwd.8944

فواد photos and videos

June 2019

روز عید فطر منو برادرام

510
April 2019

زندگی میکنم حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم ! چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم می سازد بگذار هرچه از دست میرود برود ؛ من ان را میخاهم که به التماس آلوده نباشد، حتی زندگی را. / ارنستا چگوارا/

510
April 2019

شمال یادش بخیر سال ۱۳۹۲

470
April 2019

رفیق تاااجی #

430
April 2019

حفلت اخیی عبدلله العموری

480