B_nail @batel_nail_design

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן להזמנת תור בזמן שהכי נוח לך👇

B_nail photos and videos

1 weeks ago

קורל

190
July 2019

B nail | כל הביוטי במקום אחד| 0549113159 לתיאום דרך האתר: https://yoman.co.il/batel_nail_design #עיצובגבות #מניקורגל #שעווה #פדיקור_רפואי #כרמיגת

590
July 2019

B nail | כל הביוטי במקום אחד| 0549113159 לתיאום דרך האתר: https://yoman.co.il/batel_nail_design #עיצובגבות #מניקורגל #שעווה #פדיקור_רפואי #כרמיגת

310
July 2019

B nail | כל הביוטי במקום אחד| 0549113159 לתיאום דרך האתר: https://yoman.co.il/batel_nail_design #עיצובגבות #מניקורגל #שעווה #פדיקור_רפואי #כרמיגת

300
July 2019

B nail | כל הביוטי במקום אחד| 0549113159 לתיאום דרך האתר: https://yoman.co.il/batel_nail_design #עיצובגבות #מניקורגל #שעווה #פדיקור_רפואי #כרמיגת

200
July 2019

B nail | כל הביוטי במקום אחד| 0549113159 לתיאום דרך האתר: https://yoman.co.il/batel_nail_design #עיצובגבות #מניקורגל #שעווה #פדיקור_רפואי #כרמיגת

270
July 2019

B nail | כל הביוטי במקום אחד| 0549113159 לתיאום דרך האתר: https://yoman.co.il/batel_nail_design #עיצובגבות #מניקורגל #שעווה #פדיקור_רפואי #כרמיגת

160
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

230
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

80
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

80
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

50
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

70
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

40
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

70
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

20
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

20
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

60
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

80
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

70
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

100
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

60
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

50
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

80
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

200
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

60
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

60
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

140
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

90
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

80
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

110
June 2019

0549113159-בתאל בוהדנה • בניית ציפורניים באקריל •מניקור יסודי • לק ג'ל על ציפורן טבעית • לק ג'ל ברגליים + עיצוב הציפורן

80