بوکسر بای @adris_safi_74

در زنده گی 👊تابع قانون نیستم 💯 قانون ساز خودم🔱قانون شکنم Ⓜ

بوکسر بای photos and videos

last month

#ترک ازما کن _ی شیخ ما_ دیوانیم # تو مقیم مسجد _ما زاده میخانه یم

280
last month

#ما_زاده اهل لغمانی ایم گر یاد رفیق نکنیم خانه خرابیم

290
April 2019

زندگیم بوکس بفام دکه اوو شله

220
February 2019

سکوت میکنم ""فکر نکو که بازی""را بوردی """من باهر کسی بازی نمیکنم boxer bai

350
November 2018

$اگر می خواستی لغمانی را بخندانی # # اخطار قتلش بتی # فکرت اس

430